Sağlık
Giriş Tarihi : 18-08-2022 13:36   Güncelleme : 18-08-2022 13:36

Başkan Aydın: Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz - Videolu Haber

SES Sendikası Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Aydın, Sağlık emekçilerine 2010 yılına kadar döner sermaye, 2010 yılından sonra ek ödeme ve şimdide TEŞVİK adı altında ödeme yöntemleri, temel ücretlerin arttırılması yerine yepyeni bir ücret rejimi getirildiğini söyledi.

Başkan Aydın: Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz - Videolu Haber

 "Ücret mücadelemiz sonuç alıncaya kadar devam edecektir"
Sendika binasında 'Sağlık Bakanlığı Ek ödeme Yönetmeliği' hakkında değerlendirmede bulunan SES Sendikası Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Aydın,"Sağlık Bakanımız tarafından öve öve anlatılan “Sağlık Bakanlığı Ek ödeme Yönetmeliği” 12.08.2022 tarih ve 31921 sayı ile resmi gazetede yayımlandı.  Sağlık emekçilerinin temel ücretleri yıllardır uygulanan döner sermaye, ek ödeme gibi ücretlendirmeler nedeniyle sürekli eriyor. Sağlık emekçilerine 2010 yılına kadar döner sermaye, 2010 yılından sonra ek ödeme ve şimdide TEŞVİK adı altında ödeme yöntemleri, temel ücretlerin arttırılması yerine yepyeni bir ücret rejimi getiriliyor.  Yıllardır performans, döner sermaye, ek ödeme gibi yöntemlerin kaldırılarak, emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin belirlenmesi için mücadele ediyoruz. İşkolundaki tüm emekçiler için yoksulluk sınırı temel ücret için esas alınarak yapılan işin niteliği, eğitim durumu, iş riski, çalışma yılı gibi kriterler ile giydirilmiş ücret skalasının belirlenmesi temel talebimizdir. Bu talep etrafında uzun yıllardır verdiğimiz mücadele son dönemlerde işkolunda örgütlü çok sayıda emek ve meslek örgütünün de desteği ile üst seviyeye çıkmıştır. Bu mücadele karşısında kısmi de olsa düzenleme yapmak zorunda kalan iktidar ve Sağlık Bakanlığı kimseyi memnun etmeyen ve geleceğe dair güvence oluşturmayan yöntemlerle ücretlerimiz üzerinde oynamaya devam etmektedir.  Yönetmelik, birkaç bürokratın inisiyatifi ile yüzbinlerce sağlık emekçisi ve aileleri ile birlikte milyonlarca kişi adına tek taraflı olarak antidemokratik bir yöntemle hazırlanmıştır. İşkolu emekçilerinin örgütlü yapılarının görüşleri her düzenlemede olduğu gibi yine dikkate alınmamıştır. Yayımlanan yönetmeliğe dair ön raporumuzu hazırladık ve raporumuz aşağıdaki gibidir. Yönetmeliğin tüm maddeleri genel merkezimizce kapsamlı değerlendirilecek olup hukuka aykırı maddeler için hukuk mücadelesi de yürütülecektir. Yine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret mücadelemiz sonuç alıncaya kadar devam edecektir. "dedi.
"Aynı zamanda torpilin, kayırmanın önünü açacaktır"
Teşvik denilen kavramla bu daha da pekişeceğini ve aynı zamanda torpilin, kayırmanın önünü açılacağını ileri süren Aydın,"Teşvik edilecek olan ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan sağlık hizmetlerini yürüten emekçileri daha fazla angarya çalıştırma ve kölelik koşulları mıdır? Performansın rekabeti ve angarya çalışmayı beraberinde getirdiğini bugüne kadar yeterince deneyimledik. TEŞVİK denilen kavramla bu daha da pekiştirilecektir. Aynı zamanda torpilin, kayırmanın önünü açacaktır.
Yönetmelikte herhangi bir disiplin soruşturmasında; uyarı, kınama, kademe durdurma, aylıktan kesme gibi ceza alanların ek ödemelerinin kesileceği yazılmaktadır. Zaten 657 sayılı Kanuna göre ceza alan birinin 2. kez cezalandırılması anlamına gelmektedir. Daha önce de benzer şekilde yönetmeliklere giren bu madde yargı kararları ile çıkartılmıştı. Kanunen yasak olan ikili cezalandırma bu yönetmelikte yeniden neden yer almıştır? Bugün kamuda çalışan tüm memurlar yıllık izinlerini kullanırken ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Bu yönetmelikte ayda 5 gün, yılda toplamda 12 günden fazla izin kullanıldığında ilgili aylara ait ek ödemeler kesilmektedir. Sağlık emekçilerinin temel ücretleri düşük olduğu için ücretlerini biraz yükseltmek adına daha fazla nöbet tutarak, öncelikli servislerde çalışmak için torpil arayışına girmektedirler. Bu madde ile birlikte ek ödemeleri kesilmesin diye anayasal ve insani olan dinlenme hakkından emekçiler feragat edecektir. Bu madde bile yönetmeliğin ne kadar gayriinsani hazırlandığının kanıtıdır.  Bu da yetmezmiş gibi mesai dışı çalışma uygulamasının TEŞVİK edilmesi ile adeta sağlık emekçilerinin sağlığı ile oynanmaktadır. Bu yönetmelikte ASM’ler, üniversite hastaneleri ve diğer kurumlarda çalışan sağlık emekçileri içinde bir düzenleme yoktur. YÖK tarafından yeni yönetmelik yayınlanmaz ise eski yönetmelik üzerinden ödemelere devam edilecektir. Buda kısmi de olsa yaşanan bazı ücret artışlarından yararlanmama anlamına gelmektedir.  Bu yönetmelikte teknik, idari ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların gelirlerinin yüzde 2-3 ü kadar ek ödeme alması sağlanmaktadır. Bu kadar ballandıra ballandıra beklenti yaratıldıktan sonra ortaya çıkan sonuca baktığımızda tek kelime ile “lütuf ve sadakadır” diyoruz. Yine hemşire ve SHS sınıfı için ek ödemenin gelirlerine oranı en fazla yüzde 6-7 lik bir artış olacaktır. Hekimler açısından da performans almayanlar için kısmi bir artış olsa da, performans alanlar için gözle görülür bir değişiklik yaratmayacaktır. Hekimlerin de gelirlerindeki artışın ürettikleri hizmetin miktarına bağlanmış olması temel insani ücretlendirme politikasına da aykırıdır. Elbette sendika olarak başta da söylediğimiz gibi bizler her türlü performans, ek ödeme ve teşvik uygulamalarına karşıyız"şeklinde konuştu.
"Ücret mücadelemizden hiçbir koşulda vazgeçmiyoruz"
Sağlık tüm belirleyicileri ile bir bütün olduğunun altını çizen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sayın Bakan, her ayın 15’inde yönetmeliğin teknik dilinin güncel hayata tercüme edileceğini ifade etmiştir. Bizim anladığımız yönetmelik denen bu düzenlemenin özel hastane patronlarının aklıyla yapıldığıdır. Yalnız bilinmesini isteriz ki biz bu kölelik düzenine teslim olmayacağız. 
Sağlık tüm belirleyicileri ile bir bütündür. Bu bütünün içinde yer alan koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin hepsi sağlık hizmetlerinin önemli parçalarıdır. Hizmetler ve bu hizmetleri yürüten sağlık emekçileri arsında kıyaslama, derecelendirme yapmak, ciddi bir sağlık tehdididir.
​SES olarak döner sermaye ve ek ödemeye dayalı ödeme sistemi yerine tek kalemde, emekliliğe yansıyacak, insanca yaşamamıza yetecek, yoksulluk sınırı ve OECD ortalamaları düzeyinde bir ücret istemekteyiz. Ücret rejiminin gelir getirip getirmemeye, performansa, teşvike, katsayılara bağlanması, meslek gruplarının kendileri arasında ve diğer meslekler arasında gelir farkı yaratılması sağlık sisteminin sorunlarını çözmek yerine daha ciddi sorunlara yol açmaktadır ki son zamanda yapılan düzenlemeler kısa sürede sahada yarattığı sorunlar nedeniyle yeniden revize edilmektedir. Oysa biz sağlık emekçilerinin revizyona değil sağlığın finansman, organizasyon ve yönetim açısından koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanarak yeniden inşa edilmesine ihtiyacımız olduğunu düşünmekteyiz. Sağlık emekçilerinin de diğer devlet memurları gibi uluslararası sözleşmelerden, insan hak ve hürriyetlerinden, çalışma haklarından, anayasal haklarından kaynaklı olarak gelir getirme koşuluna bağlanmadan gelirleri artırılmalıdır. SES olarak çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yatacak ücret mücadelemizden hiçbir koşulda vazgeçmiyoruz. Bu konudaki temel taleplerimizi hayata geçirinceye kadar hukuk mücadelesi ve sendikal mücadeleyi sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte ayrışmadan, dayanışmayla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Son DakikaSon Dakika

İçerik Editörü