GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-06-2024 16:25   Güncelleme : 06-06-2024 16:25

Memur-Sen temsilcisi Demir: 'Toplu sözleşme kazanımlarımız genelge ile engellenemez'

ULUSAL (PHA) - Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen, Büro Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen sendikalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir, toplu sözleşme kazanımlarının genelge ile engellenemeyeceğini vurguladı.

Memur-Sen temsilcisi Demir: 'Toplu sözleşme kazanımlarımız genelge ile engellenemez'

"Zorlu Süreç ve Yeni Sorunlar"

Demir, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor" dedi.

"Demokratikleşme ve Sendikal Haklar"

Son 20 yılda demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan olumlu adımların geri alınmaya başlandığını belirten Demir, "Anayasa ile hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.

"Anayasa Mahkemesi ve Toplu Sözleşme İkramiyesi"

Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesinin iptal edildiğini hatırlatan Demir, "Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellemek için aylık 345 TL kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülüyor" dedi.

"Servis Hizmetlerinin Kaldırılması"

Demir, servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmediklerini belirterek, "Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez" şeklinde konuştu.

"Koruyucu Giyim ve Fazla Çalışma Ücreti"

Koruyucu giyim kazanımının 2012 yılından beri sorunsuz uygulandığını ifade eden Demir, "Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemelerin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz" dedi. Fazla çalışma ücretinin ise yıllardır toplu sözleşmelerde yer aldığını belirten Demir, "Fiili çalışmaya bağlı olmaksızın ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

"Lojman Kiraları ve Diğer Sorunlar"

Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusunun tam bir muamma olduğunu söyleyen Demir, "Devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor" dedi. Teknik personelin mali ve özlük haklarının yetersizliğine dikkat çeken Demir, "Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, çalışma barışının sağlanmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

"3600 Ek Gösterge ve DHMİ"

Birinci dereceye 3600 ek gösterge konusunun hala çözüme kavuşmadığını belirten Demir, "DHMİ genelinde zaten bozulmuş olan iş barışını daha da bozacak bir kanun teklifi dün TBMM'de görüşüldü. DHMİ’ de sadece bazı unvanları kapsayan kanun teklifinin revize edilmesi gerektiğini ve teklif çekilmezse iş yavaşlatacağımızı tüm sendika ve STK’larla ortak deklare ettik" dedi.

"Bu konulardaki kararlı ve kolektif mücadelemiz, emek örgütleriyle ortak duruşumuz tazminatta adalet sağlanana kadar devam edecektir" diyerek konuşmasını sonlandıran Demir'in açıklaması şöyle:

“Son 20 yıllık süreçte; demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar; bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen Toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu Görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, Sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için Kamu görevlilerimizden aylık 345 TL kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve 'Toplu Sözleşme Hükümlerinin' engellendiği görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı“ ifadelerini kullanan Mehmet Demir “sosyal hayata etkisi düşünülmeden, toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek; servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında Önemli bir yere sahip olan servis hizmeti Genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz.

Koruyucu Giyim Kazanımımız, 2012 yılından bu zamana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulanıyor. Madde hükmü diyor ki; “Kime verileceğine, Nasıl verileceğine, Ne zaman verileceğine, Nasıl Muhafaza edileceğine, İlişkin Usul ve esaslar yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından belirlenir. Madde hükmü Açık ve net olmasına rağmen, Bu kazanımımız, Bugün Ne oldu da önce Maliye bürokrasisi tarafından yazıyla Daha sonra da Genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor. Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemelerin biran önce kaldırılıp, kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz. Fazla çalışma ücreti, Tüm sendikalarımızın hizmet kolu toplu sözleşmelerinde 2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur. Toplu Sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor. Bütçe ile belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan Fazla çalışma ücreti ile bir ekmek bile alınamaz iken; Bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da ödenmemesi talimatlandırılıyor. Buradaki tasarruf nedir? Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır? Biz diyoruz ki; angarya olmasın, akıttığımız terimizin karşılığı verilsin, toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin, parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin.

Servis, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti; toplu sözleşme kazanımımızdır. Anayasa’da belirtilen hakkımız, Toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan Genelge ile engellenemez. Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır. Vatandaşlara %25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor. Ocak ayında Lojman kiralarına %25 zam yapıldı. Bunun üzerinde bir daha zam yapalım, Kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar. Kamu görevlisi bu gelirle; sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir, hak verilebilir bir durum değildir. Teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartları ortada… Devletimize ve milletimize yapmış oldukları katkılar herkes tarafından biliniyor. Teknik ve idari personelimizin mali ve mesleki sorumlulukları herkes tarafından görülüyor. Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği, İş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, Mesleki sorumluluklarının gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor. Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, Çalışma barışının sağlanmasını istiyor. Diğer taraftan, Kamu İşveren tarafından söz verilen ve Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan; 1. Dereceye 3600 ek gösterge konusu hala çözüme kavuşmadı. Emekli aylıklarının düşüklüğünü, emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın Emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle Büyük bir adaletsiz ortaya çıktı. Görev aylığı – emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı. Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor. Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor. Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimiz ve emekli kamu görevlilerimiz için 1.Dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir. DHMİ genelinde zaten bozulmuş olan iş barışını daha da bozacak bir kanun teklifi dün TBMM'de görüşüldü. DHMİ’ de sadece bazı unvanları kapsayan kanun teklifinin revize edilmesi ve adil kapsayıcı bir havacılık tazminatı düzenlemesinin meclise getirilmesi gerektiğini ve teklif çekilmezse iş yavaşlatacağımızı, tüm sendika ve STK’larla ortak deklare ettik. Bu kolektif mücadelemiz, kararlı duruşumuz sonuç verdi. Teklif geri çekildi. Ancak hem TBMM de süreçler devam ediyor, hem de havacılık tazminatındaki adaletsizlikler devam ediyor. Elektrik ve Teknik personele ilişkin verilmiş bir yargı kararı var ve uygulanmıyor. Tazminatta 3. Gruptakilerin mağduriyetleri devam ediyor. DHMİ seyrüseferiyle, işletmesiyle bir bütündür, parçalanamaz, bölünemez. Bu konulardaki kararlı ve kolektif mücadelemiz, emek örgütleriyle ortak duruşumuz tazminatta adalet sağlanana kadar devam edecektir.”

 

Kaynak : PHA

EditörEditör